پرینت

چگونه مقدار کاشی را برآورد نمائیم!

 

کاشی کفبرای محاسبه مقدار کاشی مورد نیاز برای پوشش یک سطح باید علاوه بر مساحت کار به روش نصب کاشی و همچنین چیدمان و آرایش کاشی ها دقت فراوان نمود.به عنوان نمونه اگر در چیدمان کاشی کاری از بند های بزرگ استفاده خواهید کرد,مساحت این بندها می تواند در مقدار کاشی مورد نیاز تاثیر گذار باشد.

همچنین به خاطر داشته باشید که حتی در بهترین دسته بندی و سورتینگ کاشی ممکن استدرصد کمی خطای کیفی مشاهده شود,لذا اگر زیبایی سطح مورد کار حساس است پیشنهاد می کنیم حداکثر تا 5% متراژ کل برای اینکه انتخاب بهترین قطعات کاشی برای شما ممکن باشددر نظر بگیرید,البته این موضوع کاملاً بستگی به حساسیت شما دارد,همچنین چیدمان کاشی می تواند پرت و ضایعات ایجاد نماید که این مقدار را هم باید در برآوردتان منظور نمائید.مثلاً نصب کاشی به شکل های شطرنجی,اریب و یا دوطرحی و یا متن و حاشیه پرت بیشتری نسبت به مدل چیدمان ساده دارد.لذا توصیه می شود به طور کلی بسته به شرایط طرح و فضا و زیباییکه انتظار دارید 5% الی 10% متراژ کل کاشی را در نظر بگیرید.

فراموش نکنید بسته به شرایط محل کاشی کاری ممکن است برای توسعه آتی و یا تغییرات احتمالی و دلایل دیگری نیاز به خرید مجدد از همان کاشی داشته باشید,پس اکیداً توصیه می کنیم که علاوه بر اینکه در هنگام خرید به اطلاعات نوشته شده روی جعبه کاشی توجه می فرمائید تا منطبق با خواسته شما باشد,این اطلاعات را در محل مناسبی ثبت نمائید.مثلاً می توانید روی یک کاشی نمونه و در محل مناسبی این اطلاعات را بچسبانید.این اطلاعات که شامل اعداد و حروف می باشد کد تولید کاشی بوده و به فروشنده کمک میکند تا نزدیکترین محصول به کاشی کار شده را در اختیار شما بگذارد.